Tuige Mise? Le Tina Nic Enrí

Tuige Mise

Insíonn Tina Nic Enrí scéal gruama agus coitianta tri saol Paidí O Murchú. Déanann sí cur síos soiléir ar fhadhbanna atá ag a lán daoine óga, go háirithe fír.

Thosaigh an scéal le Paidí ag obair mar doirseoir ina bhaile aitiúil. Tugtar bata agus bothar do thriúr meisceoirí. D’fhill siad níos deanaí san oiche agus chaith siad cloch i dtreo Paidí agus ar an drochuair maraítear é. Leanann an léitheoir an scéal ó thaobh spiorad Paidí, agus é ag feachaint síos ar a chlann agus a chairde. Ar dtús, níor chréid Paidí go bhfuair sé bás. D’fheach Paidí ar áis ar a shaol agus streachail sé leis a féiniúlacht fíor. I rith an leabhar, d’fhoghlaim sé nach raibh rudaí mar a cheap sé nuair a bhí sé beo. D’aithin sé na botúin a dhearna sé tríd a shaol agus fuair sé síocháin.

Leirigh an t-údar Tina Nic Enrí ceann de na fadhbanna atá ag fír óga inniú agus an cra croí a bhaineann le bás. Is scéal mothúchánach, cumhachtach agus brónach é. Is fiú é a léamh.

Tá an leabhar le ceannach anseo: https://www.litriocht.com/product/tuige-mise/

Mo chuid tuartha don chraobh na hÉireann

Tá an sraith Allianz críochnaithe anois agus tá gach duine ag feachaint i dtreo an craobh. Beidh sé an difrúil i mbliaina mar gheall ar na “Super 8’s” agus tá an chuid is mó den dhaoine ar bís a fheiceáil cén chaoi a n-oibreoidh sé amach.

Ó na taispeántais a chonaic muid sa sraith, is soiléir gur thosaigh Baile Átha Cliath an bealach ceanna a chríochnaigh siad an bliain seo caite. Bhí éinne ag caint faoi Diarmuid Connolly agus cén fath nach bhfuil sé ag imirt leo ach is cuma leis an bhfoireann. Tá imreoirí nua mar Niall Scully agus níos mó ag líonadh na bearnaí. Tá Baile Átha Cliath fós ag imirt an stíl ceanna, tapa, díreach agus cumhachtach agus is deacair é sin a shárú.

Bá é Gaillimh an foireann eile a bhí den scoth sa sraith Allianz. Ceapann mé go raibh Eamon Brannigan, Damien Comer agus Seán Andy Ó Ceallaigh go hiontach i rith an sraith. Imríonn Gaillimh le stíl ionsaíthe, agus tá sé alainn a fheiceáil. Don chéad ám i mbeagnach deich bliaina, tá Gaillimh ag imirt thar a bheith crua mar fhoireann agus bhí sé sin tabhachtach i gcoinne foirne mar Mhaigh Eó agus BÁC. Bhí mí-ádh ag Gaillimh cluiche ceannais an sraith a cailleadh ach tá seans mór acu cluiche leath-ceannais nó níos mó a fáil sa samhradh.

“Tús maith, leath na hoibre” sin ceard atá na lucht tacaíocht i Muineachán ag rá tar éis an sraith seo. Bhí cúpla thaispeántais iontach acu; i gcoinne BÁC agus i gcoinne Chiarraí. Ach, ar an drochuair, ní ceapann mé go mbeidh siad rathúil sa chraobh. Dúisíonn foirne mar Mhaigh Eó, Tír Eoghain agus Chiarraí sa samhradh agus beidh siad níos deacra a stopadh ná a bhí siad sa sraith. Is docha go mbeidh siad sna “Super 8’s” ach beidh iontais ar fád orm dá ndéanfaidh siad níos fearr ná sin.

Bhí gnáth-sraith ag Tír Eoghain agus Ciarraí. Déanann siad an dotháin obair a fhanacht suas i sraith a haon agus níor thaispeáin siad aon rud roimh an chraobh. Is cuma le Tír Eoghain agus Ciarraí cén chaoi a eiríonn siad leis an tsraith chomh fadá is a fánann siad i sraith 1. Tá na taispeántais is fearr fós le teacht as na foirne seo.

Bhí sraith uafasach ag Maigh Eó, Dún na nGall agus Cill Dara. Tá ádh dearg ar Mhaigh Eó a bheith fós i sraith 1 tar éis an tarraingt sa nóiméad deireannach i gcoinne Dún na nGall. Teastaíonn ó Mhaigh Eó rúd eigin a athrú roimh an chraobh má tá siad ag iarraidh an corn Sam Mhic Uidhir a buachan. É sin ráite, tá mé ag súil go bhfeabhsóidh siad. Rachaidh Dún na Gall síos chuig sraith a dó in eineacht le Cill Dara. Tá díoma ar a lán lucht tacaíochta Dún na nGall ach tá mé cinnte go déanann siad níos fearr sa chraobh.

Tá na “Super 8’s ag teacht isteach ina áit na cluichí ceathrú ceannais, athraíodh an struchtúr mar gheall ar an gcáineadh nach bhfuil an dotháin cluichí den scoth roimh bhabhta an cluichí leath ceannais. Tá an CLG agus na millte ar fad ag súil le níos mó cluichí den ard-chaighdeán i mbliaina mar gheall ar an struchtúr seo. Ach, ceard é na “Super 8’s”? Beidh na hocht bhfoirne deireannach ag imirt sna “Super 8’s”. Roinnfear na foirne i dhá grupaí agus imreoidh na foirne na trí foirne eile ina grupa, cluiche sa bhaile, cluiche as baile agus cluiche i bpairc an Chrocaigh. Beidh an struchtúr na grúpaí mar seo. Grúpa 1; curaidh na Connachta, curaidh na Mumhan, dara áit i Laighin (nó an foireann a imreoidh siad sna babhtaí cailithe), dara áit i Uladh (nó foireann as na babhtaí cailithe). Agus grúpa 2; curaidh na Laighin, curaidh na Uladh, dara áit i gConnachta (nó foireann sna babhtaí cailithe) agus dara áit i Mumhan (nó foireann sna babhtaí cailithe). Ag an deireadh na cluichí, leanfaidh an dhá fhoirne ar bún an grupa ar aghaidh chuig na cluichí leath-ceannais.

Faoi dheireadh, seo é mo chuid tuartha don chraobh na hEireann:

Sna “Super 8’s”

Grúpa 1: Gaillimh, Ciarraí, Iarmhí agus Muineachán

Grúpa 2: BÁC, Tír Eoghan, Maigh Eó agus Tiobráid Aráinn.

Sna cluichí leath-ceannais

Ciarraí v Maigh Eó

BÁC v Gaillimh

Agus sa Cluiche Ceannais na hÉireann

Ciarraí v BÁC